Skip to main content

Miljö & kvalitet

Egentligen är det onödigt att ha med ett sådant här avsnitt om kvalitet och miljö. För om vi inte hade byggt vår verksamhet på de bästa möjliga råvarorna hade vi inte blivit långvariga.

Och när vi ändå är inne på långvarigt så är det en självklarhet för oss att tänka bortom den närmaste tidshorisonten. Att reflektera över vilken påverkan vårt dagliga arbete har på näromgivningen och miljön i större sammanhang. Det är en ren överlevnadsinstinkt som alla livsmedelsproducenter egentligen borde följa, om du frågar oss.

Som livsmedelproducerande företag finns det givetvis en lång rad lagstadgade regler och krav på hur vi hanterar råvaror och slutprodukter. Allt sådana krav uppfyller vi med råge, något annat vore otänkbart.

Mer konkret handlar det om saker som certifiering enligt standarden IP Livsmedelförädling, KRAV-certifiering, men också stränga egenkontroller.

Men för oss handlar inte begreppet kvalitet bara om att efterleva regler och hög standardnivå på råvarorna.

Kvalitet handlar i slutändan om att omvandla det som kommer in i ena ändan av vårt charkuteri till något fantastiskt i den andra. Det som gör att våra butiks- och restaurangkunder alltid kan känna sig trygga när de får en leverans från Helmut Walch. Att våra slutanvändare på skolor och äldreboenden får det som krävs för att de ska må så bra som möjligt. Kort sammanfattat, att våra produkter levereras i rätt mängd, till rätt plats, i rätt kondition och till överenskomna villkor. Till människor.

Har du frågor om vårt kvalitets- eller miljöpolicyarbete är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vår uppförandekod

Syftet med vår uppförandekod är att beskriva de etiska värderingar som vi på HELMUT WALCH CHARKUTERI AB beslutat 
ska gälla i vår verksamhet, för våra medarbetare såväl våra svenska som utländska leverantörer. 
De grundläggande villkoren är bland andra:

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
• ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt
• FN:s barnkonvention, artikel 32
• Flertalet internationella miljöförordningar
• FN:s deklaration mot korruption

Ladda ner vår uppförandekod här.